Ei, studente, suskubk užsiregistruoti į tau labiausiai patinkančios kalbos kursus, NEMOKAMAI!

Jau trečiąjį kartą ESN Lietuva ir ,,Inverst in Lithuania" sėkmingai vykdo projektą "Multilingual Lithuania". Tai puiki galimybė tiek užsienio,

tiek Lietuvos studentams išmokti naujų kalbų visiškai nemokamai! Kalbų moko užsienio studentai, kuriems jų dėstoma kalba yra gimtoji.

Tai ne tik puiki galimybė produktyviai praleisti laiką, tačiau kartu praplėsti ir savo draugų ratą. Projektas vykdomas dešimt savaičių.

Šį kartą Mykolo Romerio universitete bus dėstoma 14 kalbų, kurias dėstys net 32 mokytojai! ESN MRU Vilnius mokytojų skaičiumi lenkia

visus kitus universitetus, tai tik pabrėžia šio projekto populiarumą. Pasibaigus projektui - renkamas geriausias mokytojas, kuris yra

apdovanojamas sertifikatu ir šiltomis emocijomis. Vieno iš mokytojų, Pierre Smith, kuris dėstė prancūzų kalba motyvuojanti nuomonė: 

 

"Tai galimybė, kuri pasirodo tik retkarčiais, tad čiupk ją dabar"

 

Mielas tudente, jei jauti nors truputį susidomėjimo ir turi noro, nepraleisk šios puikios progos praturtini savo gyvenimą. ,,Multilingual Lithuania"

startuoja jau nuo vasario 24d, suskubk registruotis, kol dar yra vietų. Sėkmės ir iki pasimatymo!

 

Hey, student, hurry up and register to your favourite language, FOR FREE!

It's already the third time when ESN Lithuania and ,, Invest in Lithuania" are successfully organising project ,, Multilingual Lithuania".

It's a significant occasion for foreign and for Lithuanian students to learn new languages completely free! Foreign students are teaching their

native languages, who else can teach as well as native speaker?? It's a great opportunity not only to spend your time in a productive way, but also expand your friends circle. The project 

is running ten weeks. This time in Mykolas Romeris university ,, Multilingual Lithuania" suggests 14 different languages which will be taught by 32 teachers! ESN MRU Vilnius

is ahead of all other universities in the number of teachers, it emphasizes the importance of this fascinating project. At the end of the project the best teacher

is rewarded by a certificate and warm emotions. One of the previous French language teachers, ,,The best teacher" nomination winner, Pierre Smith, who is going

to participate once more, motivating opinion:

 

"It's an occasion that may not appear many times in your life so grab it now!"

 

Dear student, if you feel at least a little of interest and you have wish, don't miss this opportunity to enrich your life. ,,Multilingual Lithuania" begins on February 24,

hurry up and register while there's still places. Good luck and see you soon!

 

Swing into Action with ESN MRU Vilnius!