According to the legend, Sunday, November 30th something magical happened. That magical thing gathered a lot of people from several universities. Already guessing what is that thing? It‘s called Pub Quiz. This time it happened in cultural bar ‚Kablys‘. There were 8 teams which showed great knowledge about 5 different topics: history, music, visualizations, movies and general knowledge. Want to check yourself and try to answer few questions? Go for it, tiger:

Why did pirates wear earrings?

What color is the letter ‘L’ in standard Google logo?

How ancient Romans determined gladiators death?

ESN MRU Vilnius wants to thank for all the participants who won honor and good mood! See you all in the next battle of the brains.

 

And now in Lithuanian 

 

Pasak legendos, sekmadienį, lapkričio 30-ąją, nutiko kai kas stebuklingo. Magiškasis dalykas sukvietė keleto universitetų studentus. Svarstote kas tai per dalykas? Galime išduoti, jog jo pavadinimas yra 'Pub Quiz'. Šį kartą renginys vyko kultūros bare 'Kablys'. Dalyvavo 8 komandos, kurių nariai matė iššūkį patys sau atsakinėdami į klausimus. Šie klausimai buvo 5 kategorijų: istorija, muzika, vizualizacijos ir bendrosios žinios. Norite pasitikrinti ar galite atsakyti į keletą renginio metu pateiktų klausimų? Pirmyn:

Kodėl piratai nešioja auskarus?

Kokios spalvos yra 'L' raidė standartiniame 'Google' logotipe?

Kaip senovės romėnai nuspręsdavo gladiatorių mirtį?

ESN MRU Vilnius nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems, kurie laimėjo garbę ir gerą nuotaiką! Iki susitikimo kituose protų kovose.