Sunday?

When you hear 'Sunday' what comes to your head? Probably, sunny, easy and lazy day, where you can do your stuff and rest from the week hurricanes. This is usual description of a Sunday, but Sunday is not regular Sunday if you are Erasmus! This Sunday was unusual for two reasons: wonderful weather and  Universiteto Pub Quiz. This is an event where all the greatest minds of Vilnius come to make their neuron connections stronger and hearths more soft. Moreover, there were 9 teams: 8 from Mykolas Romaris university and 1 from Vilnius university. Pub quiz consisted of 5 stages, each had different topic - music, general things, visualisations, history and sports. Also, there was only one minute to answer a question. The questions were not as easy as you might think, but after the furious battle team called 'Here for beers' WON! ESN MRU Vilnius sends big CONGRATULATIONS to the members - P. Smith, P. Berber, D.Karoczkai, E. Abbe, M. Dang, J. Rodriguez, C.Bensahmoun!

Sekmadienis?

Išgirdus žodį ,,sekmadienis" kas pirmiausia šauna galvon? Veikiausiai saulėta, lengva, skirta tinginystei ir savo poreikių tenkinimui diena. Sekmadienį gali paislėti nuo visų praėjusių savaitės uraganų. Tai dažniausias sekmadienio apibrėžimas, tačiau sekmadienis, nėra eilinė diena, jei tu esi Erasmus studentas! Šis sekmadienis buvo neįprastas dėl dviejų priežasčių: nuostabaus oro ir Universiteto Pub Quiz. Tai įvykis, kuris suburia guviausius protus iš viso pasaulio šalių. Šie žmonės čia renkasi tam, kad sustiprintų savo neuroninius takus ir sušvelnintų širdis. Dalyvavo 9 komandos: 8 iš Mykolo Romerio universiteto ir 1 iš Vilniaus universiteto. Pub Quiz susidarė iš 5 etapų, kurių kiekvienas turėjo skirtingą potemę - muzikos, bendrų dalykų, vaizdinių, istorijos ir sporto. Taip pat, dalyviai turėjot tik vieną minutę atsakyti į tam tikrą klausimą. Jei manote, jog klausimai buvo paprastučiai - klystate. Po inirtingos kovos, pergalę išplėšė komanda pavadinimu ,,Here for beers"! ESN MRU Vilnius siunčia didelį SVEIKINU komandos nariams - P. Smith, P. Berber, D.Karoczkai, E. Abbe, M. Dang, J. Rodriguez, C.Bensahmoun!