6th of March ESN Lithuania invited all to Blood Donation Day. The campaign which became grand was organized by SocialErasmus coordinators and took place in three cities of Lithuania: Vilnius, Kaunas and Šiauliai.

All Vilnius sections united their strength to organize this campaign for the common purpose – to give blood for saving the lives. It gathered numbers of volunteers and the result was amazing: 40 volunteers gave blood and more than half of them was foreigners who are studying in Lithuania as exchange students. It was surprising that most of them were giving blood not for the first time and for them it is normal not as in the contrast is in Lithuania.

Volunteers of the campaign were greeted with active program. While the cheerful music was playing visitors played table games, foosball, were enjoying refreshments, participated in the tour around the Blood center and were hearing the story of the person whose life was saved because of volunteers who gave blood. During the day event all participants were asked to put their hand stamp on the picture which later was left to the Blood center as a memory of this nice event.

All volunteers who gave blood were given some souvenirs and certificates which indicated their kind gesture.

After the event, everyone was invited to come to the Responsible party which was organized by the ESN members in Universiteto Pub and urged young people to have responsible celebrations.

As well as majority Vilnius sections ESN MRU Vilnius also put its effort that this nice campaign would happen. We are proud of our Erasmus students who were not afraid to come and give blood, you are our HEROES

ESN Lietuva. Kraujo Donorystės Diena.

Kovo 6-ąją ESN Lietuva sukvietė visus į Kraujo donorystės dieną. Ši kilni akcija, organizuota SocialERasmus koordinatorių, vyko trijuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose.

Visos Vilniaus sekcijos sutelkė savo jėgas suorganizuoti šią akciją dėl vieningo tikslo – duoti kraujo, kad būtų išgelbėtos gyvybės. Renginys subūrė daug savanorių ir rezultatas buvo neįtikėtinas: 40 savanorių tapo kraujo donorais ir daugiau nei pusė jų buvo užsienio studentai, studijuojantys Lietuvoje pagal mainų programą. Dauguma jų kraujo duoda jau ne pirmą kartą ir teigė, kad jų šalyse tai daryti yra gan normalu.

Savanoriai buvo pasitikti su aktyvia programa. Skambant linksmai muzikai dalyviai žaidė įvairius stalo žaidimus, stalo futbolą, vaišinosi užkandžiais, kava ir arbata, dalyvavo ekskursijoje po Kraujo centrą bei klausėsi laimingos istorijos žmogaus, kurio gyvybė buvo išgelbėta kilnių kraujo donorų dėka. Renginio metu dalyviai buvo pakviesti padėti savo rankos spaudą ant drobės, kuri vėliau kaip atsiminimas buvo įteikta Kraujo centro atstovams.

Visiems savanoriams, kurie davė kraujo, buvo įteikti suvenyrai ir padėkos už neatlygintiną kraujo donorystę.

Po renginio visi buvo pakviesti dalyvauti Responsible Party, kuris vyko Universitrto Pub‘e, ir kvietė jaunus žmones atsakingai linksmintis.

Taip pat kaip dauguma Vilniaus sekcijų ESN MRU Vilnius taip pat prisidėjo prie šios gražios akcijos organizavimo. Mes didžiuojamės savo Erasmus studentais, kurie nepabijojo ateiti duoti kraujo, jūs esate mūsų DIDVYRIAI!