On the 6th of February ESN MRU Vilnius held one of the biggest opening event for our new Erasmus students – International dinner. All the food of this dinner was made by international students themselves. They made their traditional dishes from various coutires of the world. During the event all of us not only had a chance to try some new dishes, but also to enjoy beautiful voices of our university‘s choirists as well as watch traditional dances performed by our university‘s dance group „Sklasa“. After the full dinner and warm chit-chats we finished the event with the sound of music of various countries and of course with bright smiles of international students. Thank You all, who participated in this event as well as our beloved guests from ESN VGTU!

More photos from the event: facebook
_______

Vasario 6 dieną ESN MRU Vilnius surengė vieną iš didžiausių įvadinių renginių naujiems Erasmus studentams – Tarptautinę vakarienę. Šios vakarienės vaišes mums paruošė patys studentai, pagaminę savo tradicinius patiekalus iš pačių įvairiausių pasaulio šalių. Tačiau renginio metu ne tik ragavome įvairių patiekalų, bet ir galėjome pasimėgauti nuostabiais universiteto choristų balsais bei universiteto tautinių šokių grupės „Skalsa“ programa. Po sočios vakarienės ir šiltų pokalbių šventę užbaigėme beskambant įvairių šalių muzika ir žinoma džiugiomis studentų šypsenomis. Dėkojame studentams už įdomius ir be galo skanius patiekalus, taip pat dėkojame svečiams iš ESN VGTU, kurie prisidėjo prie mūsų gražios šventės!